"Ju mer vi gör tillsammans..."
 

Till vänster en broschyr som berättar om föreningens mål och verksamhet. Den består av 4 sidor i pdf-format (4,5 Mb). (notera att några telefonnummer kan ha ändrats. Se Kontakt)
Till höger broschyren "Slaskegator".  Dessa gränder  (rensningsgränder) är något som utmärker Ingenjör Albert's Strömslund.
Han gjorde en "stadsplan" där han markerade var "afträden, svingårdar, slagtbodar, brygghus, vedbodar, sophus och slaskebrunnar" fanns. Regn- och slaskvatten skulle samlades upp i ett dräneringssystem. Ur brandrisksynpunkt var det också viktigt att uthusen var lätt åtkomliga och hastigt kunde rivas ner med den brandhake som skulle hänga på fasaden.

Slaskegatorna som de kom att kallas i folkmun var  ca 2 meter breda "gator" där renhållningen skedde. En sådan gata är renoverad och om den berättar denna broschyr. An english text version is to be found here.

Ett stort tack till författarna som gjort det möjligt att lägga ut uppsatser som annars kan vara svåra att finna!
 


I STF's årsskrift 1905 skrev Albert en artikel
om varför området väster om fallfåran borde bli nationalpark. Pdf-format

1974 skrev Berit Kjällgren, Wiking Simonsson och Erik Andersson en uppsats i konstvetenskap om Strömslund, där man speciellt tittat på husens arkitektur. Det finns hänvisningar till en bildbilaga som ej återfunnits. Vill du ladda ner en bättre fil för utskrift klicka här:Pdf-format

I Västgötabygden nr 2 2016 skrev Kathleen Håkansson 'Om Det unika egnahemsområdet Strömslund'. I filen finns även redovisat vilka övriga artiklar tidningen innehåller. Filen hämtas här i PDF-format


1982 skrev arkitekt Birgit Jadelius Modh uppsatsen
Egnahemskolonin Strömslund i Trollhättan - traditionsbygge och ingenjörsplan.  Ur: Människan står i tur. Sjutton uppsatser, en dikt och en bibliografi tillägnade Elias
Cornell 1982. /Red. F. Werne. 1982. Pdf-format

1991/1992 skrev Kathleen Håkansson en uppsats till en distanskurs i Kulturmiljökunskap, Högskolan Uddevalla-Trollhättan-Vänersborg. Till denna uppsats hör  pärmar med bilagor såsom olika publikationer, kartor, artiklar m m som var för omfattande för att skannas. Del 1 och del 2

 

Vårterminen 2011 skrev Anna Selstam för Högskolan i Dalarna ett examensarbete om Kvarteret Frigga och egnahemsrörelsens framväxt i Trollhättan, Strömslund. Det är en stor pdf-fil men vill man ladda ner den i något bättre kvalitet så går det här.

 

 
Riksföreningen för Folkets Historia hade ett temanummer  1998 om 'Boende'. Egnahemsrörelsen  i Motala och egnahemsområdet Strömslund fick var sin artikel. Den senare författad av Kathleen Håkansson.

Trollhättebygdens släktforskare har i sin tidning  1/1995  publicerat en artikel om Strömslund och Albert som kan läsas här. Släktforskarnas hemsidesadress hittar du under länkar
Lotte  Sundström skrev under 2018 uppsatsen E.L.Alberts Strömslund - Ett Preussen i miniatyr. Uppsats vid Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Ladda hem uppsatsen här


Att läsa mera...

Bengt Lindström skrev 1991 boken Strömslund. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte lägga ut den här..
 

Skriv ut denna sida

.