Styrelsens sammansättning är för 2023 följande:

Ordförande: Jan-Erik Andersson som lättast nås på 0760 456999 eller jane6665 (at) hotmail.com

Sekreterare:

Kassör: Karl-Erik Kristianson. 0733-205854 eller kalle.kristianson (at) gmail.com

 Skriv ut denna sida