Styrelsens sammansättning är för 2011 följande:

Ordförande: Jan-Erik Andersson som lättast nås på 0760 456999 eller  0520 145 48. jane6665 (at) hotmail.com

Sekreterare:

Kassör: Karl-Erik Kristianson. 073 3205854  eller 0520 97246. kalle.kristianson (at) gmail.com

 

 

 Skriv ut denna sida