Kartor över Strömslund
 

När vi  hittar bra historiska kartor över området kommer vi att försöka lägga ut dem här. Alla är klickbara. En del är ganska tunga.

Den översta bilden visar den kanske äldsta kartan över det som skulle bli Strömslund och Torsered från 1654. Nedanför ligger kartan från 1794. Den finns även som pdf-fil. Kartan till höger är en scannad kopia av Alberts karta som han ritade  inför den förväntade expansionen av samhället på troligen 1890-talet.
 
Kartan ovan vänster är ett utsnitt ur 1897 år karta och visar Strömslund i det ögonblick samhället började ta form och bebyggas. Den första bron hade byggts 1889 mellan västra och östra stränderna och plötsligt blev området attraktivt för de arbetare som arbetade i industrierna i fallfåran eller bodde i Trollhättan. Det var svårt att hyra eller köpa lägenhet på östra stranden. Då framstod området väster om älven som då tillhörde Vassända-Naglums socken som en bra möjlighet. Till höger ett utsnitt av 1926 års års karta över Trollhättan
 
 
Här är 4 kartor över östra och västra stränderna. Den äldsta kartan är från 1885 och den yngsta från 1912
 
Del av 1922 års karta över Trollhättan med Strömslundsdelen inlagd endast med fastighetsgränser. Eftersom Strömslund först 1916 inkorporerades med Trollhättan  var nog kartunderlaget 6 år senare ganska klent. Större version om du klickar här eller på kartan. Stor fil!
 
1933 togs denna karta fram över hela stadsområdet. Om du klickar på bilden visas hela kartan.  Vill du  ladda ner kartan? Klicka här. Obs 8,9 Mb. Kartan till höger är från 1955 och visar kvarteren, bebyggelsen och gatorna vid denna tid.
 
Dagens karta och till höger ett utsnitt av dagens karta med lite annorlunda layout.
 

På kartan finns alla officiellt registrerade fornlämningar inlagda. Dels som punkter, dels som streck och ytor. Vill du veta mer om dom klicka här så kommer du till Riksantikvarieämbetets hemsida Fornminnessök.

Bilden till höger är 1897 års karta med dagens tomtindelning lagd ovanpå. Obs "tung" länk.

 
Gällande plan över den gamla delen av Strömslund är upprättad 2003 och kan i sin helhet läsas eller laddas ner. Planen består dels av en illustrationskarta, dels en bestämmelsekarta  med planbeskrivning. Bilderna är klickbara.
 
Om man vill studera riktigt gammalt material kan man titta på de allra äldsta texterna och 'kartorna' över Sverige och trollhätteområdet som finns på Riksarkivet hemsida samt även ladda ner materialet för ett närmare studium.
Det är material som samlades på 1550-talet av Rasmus Ludvigsson och utgavs i en kommenterad upplaga av Eliz lundin 2003. Webadressen för nedladdning är följande: Riksarkivet

 

Skriv ut denna sida