Aktuell skyltning 2020
I Strömslundsföreningens lokal ”Kruses mjölkaffär” visar nuvarande skyltning bilder ur föreningens bildarkiv, tillsammans med äldre föremål med anknytning till bildernas tema.

Studiecirkeln firar också i höst att vi har dokumenterat Strömslunds unika historia under 25 år.

Kathleen Håkansson, initiativtagare till studiecirkeln och Daisy Grahn ansvarar för skyltningarna. Nu visas bilder från en känd målarmästares bostad samt sevärdheter och besöksmål från förr och nu.

"HILDUR 1"

Här bodde målarmästare Aron Liljevall som även har byggt fastigheten intill, Hildur 2, där han hade sin måleriverkstad. Måleri- och konsthantverket lever vidare i 4:e generationen genom Annika Jostrand-Liljevall. Annika har lånat ut några av sina konsthantverksalster tillsammans med många släktbilder samt föremål från gammelfarfars tid som målarmästare. 

"TURISMEN förr och nu"

Besöksplatser och sevärdheter har, här på västra sidan älven, varit många och välbesökta sedan lång tid tillbaka. Flera attraktioner har försvunnit vilket våra bilder visar. Det har funnits tre turistkiosker. En vid varje brofäste. Vid Kopparklintens utsiktsplats har det funnits ett cafe´ många år fram till slutet av -60-talet. Bostaden Högbo blev värdshus med restaurang och danskvällar för flera generationer. Så har vi friluftsmuseet Forngården.
Platsen har använts av både Kammarteaterns och teater Harlekins teateruppsättningar samt många andra aktiviteter. Redan i mitten av 1800-talet färdades ungdomar med båt över älven till "Gröna plan" för att fira 1:a maj med teater och dans. Numera får vi uppleva sommarens trevliga allsångskvällar på samma plats. Byggnaden Strömsberg var samhällsbyggaren och broingenjören Alberts bostad från 1880 fram till hans bortgång 1924.
I mitten av -30-talet blev Strömsberg ett välbesökt vandrarhem i 60 år. I dag finns här Albert kök, hotell och konferensanläggning. På samma plats fanns i slutet av 1700-talet ett litet torp kallat "Kvarnliderne". Det flyttades 1855 till den plats där idag f d mjölnarbostaden ligger. På berget ovanför Strömkarlsbron. Den siste mjölnaren med familj drev Skogsstjärnans cafeverksamhet där ett 20-tal år i början av förra sekelskiftet. De hyrde även ut rum för turister.
Så fanns "Gransäter". En högreståndsvilla på Fagerstrand som byggdes om och blev en populär dansrestaurang på 70-talet.
Flera vackra promenadstigar och utsiktsplatser skapades redan i slutet av 1800-talet.
Vi har även numera den unika och fint restaurerade "slaskegatan" att visa upp.

Välkommen till oss på västra sidan älven.
  
Kathleen Håkansson, Strömslundsföreningen/ABF                                                                

 

Ex på tidigare
skyltningar

Advent 2011

Våren 2012 

Hösten 2012

2013


   
   

Bilder och föremål från Annika Jostrand-Liljevalls och hennes gammelfarfar Aron Liljevalls bostad och verksamhet

 

Bilder och föremål som minner om turistverksamheten förr och nu här i Strömslund på västra sidan älven

 
Skriv ut denna sida