Aktuell skyltning

I Strömslundsföreningens lokal "Kruses mjölkaffär" skyltas det om varje år inför advent och Musikens dag.
Här visas äldre foto från omgivningen tillsammans med lite "äldre rekvisita" som har anknytning till bildernas tema. Kathleen Håkansson och Daisy Grahn ansvarar för omskyltningarna.
 

Konsum i Strömslund 100 år. Vänstra bilden

Den första Konsumfilialen startade i Strömslund 1913. Då köptes fastigheten nr 2 (numera 9) i kvarteret Ägir som ligger vid Dammgatan 9. Tanken var att riva och bygga nytt men eftersom byggnadskostnaderna blev höga ändrades beslutet och man nöjde sig med en ombyggnad av det gamla bostadshuset. Fastigheten tillbyggdes och moderniserades år 1926. Innan dess hade varor till Strömslund körts ut redan hösten 1906.

I skylten finns, tillsammans med bilder på Strömslunds första Konsumaffär mm, många prylar och varor som minner om det gamla utbudet i dåtidens butiker.

Högra bilden:

Olof Jonsson

lantbrukarson och en skicklig fotograf

Olof föddes 1882 på gården Brevik i Norra Hjärtums socken och blev hembygden trogen till sin död 1963

I början av förra seklet byggde Olof en s k glasplåtskamera i negativformat 12 x 16 cm. Med denna vandrade han sedan runt i hembygden Hjärtum med omnejd under åtskilliga år och fotograferade naturmotiv, byggnader och människor. År 1930 omnämns Olofs fotoarbete i förordet till L M Svennungssons hembygdsbok ”Hjärtum, en sockens beskrivning” enligt följande: ”Över ett fyrtiotal av bokens bilder ha erhållits genom lantbr. Olof Jonsson i Arnstorp, vilken som sockenbo, av intresse för saken, utan egentliga anspråk för egen arbetskostnad utfört fotograferingarna.” (Totalt finns 63 bilder i boken)

Kan detta vara den enda publicitet som finns om Olof?

Med krigsutbrottet 1939 och tiden därefter synes Olofs ”fotogärning” ha fallit i glömska.

Av den, i sen tid, ”återfunna” negativskatten finns idag 1435 uppdaterade bilder på ”nätet” som man kan ta del av.

Västarvet-Kulturlagret/Vänersborgs Museums arkiv under objekt KLVM_OJ 0001-1435.

Bilder ur Olof Jonssons arkiv/kulturlagret Vänersborg
Bilder från Olof Jonssons glasplåtar skänkta till Strömslundsföreningen 2003

 

Tidigare skyltning:

Advent 2011

Våren 2012 

Hösten 2012

   
       
Skriv ut denna sida