Aktuell skyltning

I Strömslundsföreningens lokal "Kruses mjölkaffär" skyltas det om varje år inför advent och Musikens dag.
Här visas äldre foto från omgivningen tillsammans med lite "äldre rekvisita" som har anknytning till bildernas tema. Kathleen Håkansson och Daisy Grahn ansvarar för omskyltningarna.

Dokumenterade äldre två- och trehjulingar i Strömslund.

I det högra fönstret finns, tillsammans med bilder på ovanstående ”åkdon”, diverse föremål som minner om hur det var att färdas på gator och vägarna förr.
 
Ida Mellgren – Fotograf och Konstnär, född 1853. Hon dog i Strömslund 1918.

I det vänstra fönstret finns bilder som berör Idas liv och foto på några av hennes fantastiska fanor.
Ida, hennes mor och morföräldrar var från år 1866 bosatta på tomten Vulkan 3, hörnet Storgatan - Staveredsgatan. Där öppnade Ida, på 1880-talet, en fotoateljé som hon drev fram till 1894. Ida Mellgren var inte bara en duktig fotograf utan också en skicklig konstnär som åtog sig att måla standar och fanor till bl a loger och fackföreningar. 1895 flyttade Ida, hennes mor och morbror med familj till Arvika men kom tillbaka året därpå. Då bosatte de sig i Strömslund på fastigheten Sverker 5, Strömslundsgatan 39. Efter tre år flyttade de till kvarteret Idun 7 där Ida, för egen del, hyrde två små lägenheter på nedre botten. Ett av rummen mot söder nyttjade hon som ateljé.

Idas kusin har minnen från 1910-talet: ”Ida hade ofta överfullt med arbeten på gång. Hon behärskade franska i skrift så pass bra att hon själv kunde, direkt från Frankrike, beställa de äkta sidentyger som hon ville nyttja som stomme för standar och fanor. De priser som gällde i Sverige för sidentyger var alltför höga för hennes kunder. Ofta på sommaren, då vädret var vackert och lugnt, tog hon och gesällen Tenggren ut ett soltält och ställde på gräsmattan mellan huset och Naglumsgatan. Där satt eller stod de båda och målade på sina sidendukar som var uppspända lodrätt i träram.”

Beställningar kom från många håll, inte bara från Sverige. Några kom från Frankrike, England och Australien.

”När första världskriget utbröt år 1914 blev det svårt för Ida att importera siden. Hon var då över 60 år och slutade med tillverkningen. Däremot fortsatte hon att måla tavlor i olja ända fram till sin död 1918.”
Det måste ha varit flera hundra standar och fanor som Ida Mellgren fick tillverka åren 1881-1915 då hon lade ned sin konstnärliga verksamhet. Nu flyttade hon till en liten uthuslägenhet på granntomten Idun 6. Där bodde hon till sin död den 10 januari 1918.
Ida Mellgren är begravd på Götalundens begravningsplats.

Uppgifterna om Ida Mellgren kommer från Arne Arodells berättelse i Trollhätte-Gillets skriftserie 2, ”Historia och Historier om ”STRANNA”.

Tidigare skyltning

Advent 2011

Advent 2012 

   
       
Skriv ut denna sida