Strömslundsföreningen

             -.-

Våren 1952 bildades föreningen ”Strömslundsflickorna” och hösten 1953 ”Gamla Strömslundspojkar”.

En 'kulturnämnd' startade 1956 med arbetet att ta hand om bilder och minnessaker till kommande generationer. Man har haft bildvisningar, föredrag, utställningar av foton och kartor. Tillsammans har föreningarna ordnat resor, fester och jubileumsarrangemang. En minnessten har rests över ing. Albert i Strömsbergs park och ett solur har av donerade medel placerats i Alberts park.

1973 nytrycktes ingenjör Alberts unika ”lilla gröna” egnahemsskrift från 1902. En jubileumsbok togs fram i samband med Strömslunds 100-årsjubileum 1989 som firades med en hel veckas aktiviteter.

1993 slogs de båda föreningarna ihop och blev ”Strömslundsföreningen”. Resultatet av det aktiva föreningsarbetet kan bl. a. ses i det arkivmaterial som vi i dag har stor nytta och glädje av.

 

Vårens program 2019

MÖTESKVÄLLAR

Torsdag 14 feb:
Åkersvass-en utplånad slussby

Kl 1900.
Jonas B Lundberg visarbilder och berättar om omgivningarna vid de gamla slussarna.

Torsdag 14 mars:
Boken om Eidar

Kl 1900. Författaren Per-Gunnar Modigh.
samt
- Årsmöte

Torsdag 11april:
“ allSKÖN´s Musik med “
Stig& Anders
Kl 1900.  

Söndag 5 maj:
Musikens dag.

Kl 1100
Öppet i Kruses och klocköverlämning vid Kastanjen.

 

Höstens program2019

Torsdag 12 sep :
En Fotografs Bekännelse.

 
KL 1900 . Joachim Nyvall

Torsdag 10 okt:
Spelmanslaget Trollpacket underhåller.

Kl 1900

Torsdag 14 nov :
Trollhättan

Kl
1900 Diverse filmer från 50-60-talen (Smalfilmsföreningen)
samt bilder från vårt Strömslundsarkiv.

Torsdag 12 dec:
Luciafirande I Götasalen.
Kl 1900

 

Gynna våra sponsorer :

Inträdet är 40 kr och i detta ingår kaffe med fikabröd

Våra aktiviteter annonseras i Kruses skyltfönster och under föreningsaktuellt i TTELA .

VI HOPPAS PÅ GOD UPPSLUTNING TILL VÅRA TRÄFFAR

VÄLKOMMEN också till STUDIECIRKELNS  tisdagskvällar i KRUSES.

Se datumlista i Kruses fönster, Torsredsvägen 71.  Äldre bilder och handlingar från Strömslund inlånas

tacksamt för kopiering. Trollhättelitteratur mottages gärna till föreningens arkiv. 

Missa inte ÖPPET HUS vid Musikens Dag i maj och Strömslundsdagen i november/december.

Särskild visning av arkivet kan ordnas efter önskemål.

Hjälp oss hålla medlemsregistret ”à jour” med adressändringar och övrigt. 

VÄLKOMNA

STYRELSEN 

Ordförande: Jan-Erik Andersson mob.nr. 0760 45 69 99  jane6665@hotmail.com
Sekreterare: Barbro Hassvik mob.nr. 0709 49 62 29 barbro.hassvik@gmail.com
Kassör: Karl-Erik Kristianson mob.nr. 0733 20 58 54 hem. 0520-97246 . kalle.kristianson@gmail.com

Övriga styrelsemedlemmar:

Sten Bengtsson 0520-481405 mob.nr. 0706 48 62 27
Kathleen Håkansson 0520-35793 mob.nr. 0734 22 19 24
Stefan Sjöqvist 0520-15795 mob.nr. 0705 87 01 50

Suppleanter:

Gunilla Gustavsson 0520-36972
Daisy Grahn 0520-17590
mob.nr. 0733 90 14 77

 

Medlemsavgiften betalas till plusgiro 42 07 32-0 och är 120 per person. Glöm inte att skriva till Ditt namn  på talongen som kommer till gamla medlemmar per post.

 Skriv ut denna sida

web counter
web counter