Strömslundsföreningen

             -.-

Våren 1952 bildades föreningen ”Strömslundsflickorna” och hösten 1953 ”Gamla Strömslundspojkar”.

En 'kulturnämnd' startade 1956 med arbetet att ta hand om bilder och minnessaker till kommande generationer. Man har haft bildvisningar, föredrag, utställningar av foton och kartor. Tillsammans har föreningarna ordnat resor, fester och jubileumsarrangemang. En minnessten har rests över ing. Albert i Strömsbergs park och ett solur har av donerade medel placerats i Alberts park.

1973 nytrycktes ingenjör Alberts unika ”lilla gröna” egnahemsskrift från 1902. En jubileumsbok togs fram i samband med Strömslunds 100-årsjubileum 1989 som firades med en hel veckas aktiviteter.

1993 slogs de båda föreningarna ihop och blev ”Strömslundsföreningen”. Resultatet av det aktiva föreningsarbetet kan bl. a. ses i det arkivmaterial som vi i dag har stor nytta och glädje av.

 

 

Gynna våra sponsorer :


Inträdet är 40 kr och i detta ingår kaffe med fikabröd

Våra aktiviteter annonseras i Kruses skyltfönster och under evenemangsnytt i TTELA .

VI HOPPAS PÅ GOD UPPSLUTNING TILL VÅRA TRÄFFAR

VÄLKOMMEN också till STUDIECIRKELNS  tisdagskvällar i KRUSES.

Se datumlista i Kruses fönster, Torsredsvägen 71.  Äldre bilder och handlingar från Strömslund inlånas

tacksamt för kopiering. Trollhättelitteratur mottages gärna till föreningens arkiv. 

Missa inte ÖPPET HUS vid Musikens Dag i maj och Strömslundsdagen i november/december.

Särskild visning av arkivet kan ordnas efter önskemål.

Hjälp oss hålla medlemsregistret ”à jour” med adressändringar och övrigt. 

VÄLKOMNA

STYRELSEN 

Ordförande: Jan-Erik Andersson mob.nr. 0760 45 69 99  jane6665@hotmail.com
Sekreterare: Barbro Hassvik mob.nr. 0709 49 62 29 barbro.hassvik@gmail.com
Kassör: Karl-Erik Kristianson mob.nr. 0733 20 58 54  kalle.kristianson@gmail.com

Övriga styrelsemedlemmar:

Sten Bengtsson mob.nr. 0706 48 62 27
Kathleen Håkansson mob.nr. 0734 22 19 24
Stefan Sjöqvist mob.nr. 0705 87 01 50

Suppleanter:

Gunilla Gustavsson mob.nr. 0706 636972
Daisy Grahn
mob.nr. 0733 9014 77

 

Medlemsavgiften betalas till plusgiro 42 07 32-0 och är 120 per person. Glöm inte att skriva till Ditt namn  på talongen som kommer till gamla medlemmar per post. Vårt Swishnummer 123 3561230

 Skriv ut denna sida

web counter
web counter