Strömslundsföreningen

              
Aktuellt:

-.-

Våren 1952 bildades föreningen ”Strömslundsflickorna” och hösten 1953 ”Gamla Strömslundspojkar”.

En kulturnämnd startade 1956 med arbetet att ta hand om bilder och minnessaker till kommande generationer. Man har haft bildvisningar, föredrag, utställningar av foton och kartor. Tillsammans har föreningarna ordnat resor, fester och jubileumsarrangemang. En minnessten har rests över ing. Albert i Strömsbergs park och ett solur har av donerade medel placerats i Alberts park.

1973 nytrycktes ingenjör Alberts unika ”lilla gröna” egnahemsskrift från 1902. En jubileumsbok togs fram i samband med Strömslunds 100-årsjubileum 1989 som firades med en hel veckas aktiviteter.

1993 slogs de båda föreningarna ihop och blev ”Strömslundsföreningen”. Resultatet av det aktiva föreningsarbetet kan bl. a. ses i det arkivmaterial som vi i dag har stor nytta och glädje av.

Ordförande: Jan-Erik Andersson mob.nr. 0760456999  jane6665@hotmail.com
Sekreterare: Jonna Grahn mob.nr. 0723158004  jonna@xspot.se
Kassör: Karl-Erik Kristianson mob.nr. 0733205854 hem. 0520-97246 . kalle.kristianson@gmail.com

Övriga styrelsemedlemmar:

Sten Bengtsson 0520-481405
Kathlen Håkansson 0520-35793
Stefan Sjöqvist 0520-15795

Suppleanter:

Gunilla Gustavsson 0520-36972
Emma Bönnestig 0520-31511
Daisy Grahn 0520-17590

 

Mötesdagar meddelas i  TTELA , Kruses fönster och COOP Strömslund.

 VI HOPPAS PÅ GOD UPPSLUTNING TILL VÅRA TRÄFFAR

VÄLKOMMEN också till STUDIECIRKELNS  tisdagskvällar i KRUSES.

Se datumlista i Kruses fönster, Torsredsvägen 71.  Äldre bilder och handlingar från Strömslund inlånas

tacksamt för kopiering. Trollhättelitteratur mottages gärna till föreningens arkiv. 

Missa inte ÖPPET HUS vid Musikens Dag i maj och Strömslundsdagen i november/december.

Särskild visning av arkivet kan ordnas efter önskemål.

Hjälp oss hålla medlemsregistret ”à jour” med adressändringar och övrigt. 

VÄLKOMNA

STYRELSEN 

 

Medlemsavgiften betalas till plusgiro 42 07 32-0 och är 100 per person. Glöm inte att skriva till Ditt namn  på talongen som kommer till gamla medlemmar per post.

 Skriv ut denna sida

web counter
web counter