Strömslundsföreningen

 


 

 


Nu finns en nyutgåva av ”Alberts lilla gröna”. Så brukar den kallas. Eduard Leopold Albert gav 1902  ut en bok med råd och regler för hur egnahemskolonin Strömslund skulle bebyggas och skötas. Området började bebyggas redan 1889 och  har en unik historia med sina sociala och hygieniska ambitioner. Det är Sveriges äldsta planerade egnahemsområde.
Boken trycktes om 1973 och den upplagan är sedan läge totalt slut.
Nu har föreningen låtit trycka upp en faksimilupplaga som bara skiljer sig från originalet genom att bilderna fått bättre kvalitet.

Vill ni köpa boken så finna kontaktuppgifter längst ner på sidan. Ta kontakt med någon i styrelsen!

                                                                      


Våren 1952 bildades föreningen ”Strömslundsflickorna” och hösten 1953 ”Gamla Strömslundspojkar”.

En 'kulturnämnd' startade 1956 med arbetet att ta hand om bilder och minnessaker till kommande generationer. Man har haft bildvisningar, föredrag, utställningar av foton och kartor. Tillsammans har föreningarna ordnat resor, fester och jubileumsarrangemang. En minnessten har rests över ing. Albert i Strömsbergs park och ett solur har av donerade medel placerats i Alberts park.

1973 nytrycktes ingenjör Alberts unika ”lilla gröna” egnahemsskrift från 1902. En jubileumsbok togs fram i samband med Strömslunds 100-årsjubileum 1989 som firades med en hel veckas aktiviteter.

1993 slogs de båda föreningarna ihop och blev ”Strömslundsföreningen”. Resultatet av det aktiva föreningsarbetet kan bl. a. ses i det arkivmaterial som vi i dag har stor nytta och glädje av.

 

Våra aktiviteter annonseras i Kruses skyltfönster och under evenemangsnytt i TTELA .

VI HOPPAS PÅ GOD UPPSLUTNING TILL VÅRA TRÄFFAR

VÄLKOMMEN också till STUDIECIRKELNS  tisdagskvällar i KRUSES.

Se mötesdatum i Kruses fönster, Torsredsvägen 71.  Äldre bilder och handlingar från Strömslund lånar vi gärna in för att skannas. Trollhättelitteratur mottages gärna till föreningens arkiv. 

Missa inte ÖPPET HUS vid Musikens Dag i maj och Strömslundsdagen i november/december.

Särskild visning av arkivet kan ordnas efter önskemål.

Hjälp oss hålla medlemsregistret ”à jour” med adressändringar och övrigt. 

VÄLKOMNA

STYRELSEN 

Ordförande: Jan-Erik Andersson mob.nr. 0760 45 69 99  jane6665@hotmail.com
Sekreterare: Barbro Hassvik mob.nr. 0709 49 62 29 barbro.hassvik@gmail.com
Kassör: Karl-Erik Kristianson mob.nr. 0733 20 58 54  kalle.kristianson@gmail.com


Medlemsavgiften betalas till plusgiro 42 07 32-0 och är 150:- per person. Glöm inte att skriva till Ditt namn  på talongen som kommer till gamla medlemmar per post.
Vårt Swishnummer 123 3561230S


Skriv ut denna sida