Några användbara länkar till andra föreningar och personer vars hemsidor kan vara nyttig läsning! 
 

Backstugans Vänner

lena.calmerstrand@telia.com

http://www.backstugansvanner.se

Clios Vänner

 

http://www.cliosvanner.nu

Föreningen Gamla Skoftebybor

skoftebybor@hotmail.se

http://www.skoftebyn.n.nu/

Gamla Trollhättepojkar

dennis.gtp@telia.com

https://sv-se.facebook.com/pages/Gamla-Trollhättepojkar/289418857803940

Gärdhems Hembygdsförening

 

http://www.hembygd.se/vastergotland/gardhem

Kobergsbygdens Intresseförening

 

http://www.hembygd/vastergotland/koberg

Trollhättans Arkivförening

kerstin.karlberg@home.se

http://www.innovatum.se

Trollhättebygdens Släktforskare

svenahlander@telia.com

http://www.trollhattebygden.se

Bjärke Hembygdsförening

 

http://home.swipnet.se/bjerke/

Vassända-Naglums hembygdsförening inger.v.karlsson@swipnet.se http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=21105
Trollhätte-Gillet   http://www.trollhattegillet.se/om-oss/
Hemsida om Ekholms slott   http://wadbring.com/historia/sidor/edsborg.htm
Innovatums bildarkiv   http://bildarkiv.innovatum.se/fotoweb/
Trollhättans biblioteks boksök   http://katalog.tb.trollhattan.se/opac/default.aspx
Libris boksök   http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext
Stefan Ciabattis hemsida med bl. annat trollhättebilder   http://www.ciabatti.se/
Vänersborgs släktforskare   http://www.venersborgsslektforskare.se/
Söksida för fornlämningar i länet   http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Albert
Kök,Hotell, Konferens
info@alberthotell.com http://www.alberthotell.se/pages/default.asp?sectionid=2074