Strömslundsföreningen har sedan 2004 delat ut ett byggnadsvårdsdiplom i samband med Musikens Dag, första söndagen i Maj.

Initiativtagare och diplomutdelare är Kathleen Håkansson.

 För att kunna bli nominerad till Strömslundsföreningens byggnadsvårdsdiplom gäller följande kriterier:

 Byggnaden ska vara;
- bevarad, vårdad och förvaltad i ursprungligt utseende.
- återställd till dokumenterat originalutseende med traditionellt material och färg.
- bevarad byggnad, tillbyggd med en väl anpassad och underordnad  tillbyggnad. 

Strömslundsföreningens styrelse adjungerar några byggnadsvårdskunniga som tillsammans med styrelsen utser diplommottagaren.

Inkomna förslag bör förutom motivering innehålla adress/fastighetsbeteckning, ägare samt gärna äldre bilder.

 

 
 
 
Skriv ut denna sida